Aanplant bomen Ketelaarstraat en Philipsweg

De landschappelijke aankleding van Waterlandkerkje is de eerste fase die is afgerond in het kader van de valorisatie (opwaardering) van Waterlandkerkje.  

Waterschap Scheldestromen
Dinsdag 9 april zijn in opdracht van Waterschap Scheldestromen langs de toegangswegen naar Waterlandkerkje bomen aangeplant. Het doel hiervan is onder andere dat passanten en bezoekers in de toekomst toch meer het idee krijgen dat ze een dorpje binnenrijden en er niet alleen aan voorbij rijden. 

Iepen en essen
De noordzijde van de Phillipsweg is aangeplant met essen omdat deze ook al in de zuidberm staan en er daardoor een bomenrij met dezelfde soort ontstaat. Een gedeelte van de Ketelaarsstraat is aan weerszijden met iepen aangeplant welke resistent zijn tegen de iepziekte. De onderlinge plantafstand is 12 meter en minimaal 2 meter uit de kant van de weg. Langs de Turkeyeweg liggen helaas teveel kabels en leidingen en om die reden zijn er daar geen bomen aangeplant.

Stap voor stap
Op vrijdag 14 september 2012 is in het dorpshuis het valorisatieplan voor de kern Waterlandkerkje aan de inwoners gepresenteerd. Eén van de actiepunten van de Recreatievisie West Zeeuwsch-Vlaanderen is het verder opwaarderen van de kernen. Uitgangspunt is dat de karakteristieke eigenschappen van elke kern duidelijker naar voren moeten komen. Om de leefbaarheid te verbeteren voor de eigen inwoners en om aantrekkelijker te worden voor de toerist. Elke kern moet volgens de Recreatievisie een eigen gezicht krijgen. "Een gezicht" dat nauw aansluit bij het karakter van iedere kern. Want iedere kern in West Zeeuws-Vlaanderen heeft zijn eigen aardigheden. Het aanplanten van de bomen is de eerste stap in het verder opwaarderen van Waterlandkerkje. Momenteel is nog niet bekend wat de volgende stap is. Later meer hierover.