Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 17 maart 2017

Afdrukken

Het was weer zover: de jaarlijkse dorpsraadvergadering. Zo’n 30 Kerkjenaren hadden hun makkelijke stoel verruild voor de vergaderstoel in het dorpshuis. Nadat we eerst allen van koffie en thee voorzien waren door de penningmeester – ja dat doet ze er ook nog bij – opende de voorzitter de vergadering met allen welkom te heten en in het bijzonder wethouder mevrouw Van de Vijver en vertegenwoordigers van de gemeente.

Er werd teruggeblikt op 2016. Een reeks van activiteiten passeerde de revue, waaronder het kernbezoek van de gemeente Sluis. De dorpsraad had dit ervaren als een mogelijkheid om een goed gesprek met de gemeentevertegenwoordigers te hebben over belangrijke zaken van het dorp.

 

De plannen met het dorpshuis zijn natuurlijk ook weer aan de orde geweest en het lijkt erop, dat er schot in komt. Een eerste fase renovatie onder de noemer ‘achterstallig onderhoud’ zal binnenkort uitgevoerd worden. Daarvoor is €50.000,- beschikbaar. In totaal zal er ongeveer €100.000,- beschikbaar komen. Het bestuur van de beheerstichting is druk bezig om dat voor elkaar te krijgen en zal ook een fondsenwerving gaan inzetten om nog een extra €50.000,- beschikbaar te krijgen.

Het financieel jaarverslag was een hamerstuk. Het was al gecontroleerd door een kascommissie. Spontaan bood zich ter plekke iemand aan om zitting te nemen in de kascommissie van volgend jaar. Ook de eventuele herverkiezing van de voorzitter Tonny Brugge was – met algemene stemmen – zo geregeld. Bedankt Tonny, en met jou het hele bestuur, voor je inzet voor het dorp, dat was de indirecte boodschap.

En dan werd een bloemlezing gegeven van alle activiteiten die geweest zijn en nog gaan komen in 2017. De bolbaan is zeer actief met diverse competities, in het kerkje zullen weer diverse concerten zijn en in de zomermaanden de kunsttentoonstellingen. Er wordt veel werk verricht door Kerkjenaren voor het dorp maar ook voor de gehele regio, want de tentoonstellingen en concerten trekken een breed publiek. Ze zetten het kerkje daarmee wel op de kaart. Zo’n andere trekker van formaat is de Meerminnefeesten in juni. De ‘Nacht van ’t Kerkje’ is vooral een gezellig Kerkjefeest, maar is ook niet meer weg te denken. Dit jaar zal er weer een Opplusdag gehouden worden in het dorp, samen met de gemeente. De datum in september zal nog bekend gemaakt worden.

Er was gelegenheid om vragen aan de wethouder te stellen:

Na dit agendapunt is er een gezellige nazit met een drankje en een hapje. Bedankt dorpsraad, voor al jullie werk, de informatie en de goede ontvangst!