Klein Brabant

Klein-Brabant (ook als Kleinbrabant geschreven) is een buurtschap tussen Oostburg en Waterlandkerkje in de Nederlandse gemeente Sluis. Het behoorde vanouds tot de gemeente Waterlandkerkje.

De buurtschap bestaat slechts uit enkele boerderijen en dijkhuisjes. Ze ligt iets ten zuiden van het voormalige Fort Sint-Philip, oorspronkelijk een Spaans fort dat later deel uitmaakte van de Linie van Oostburg. Bij Klein-Brabant ligt de Blontrok, een kreek die op het Groote Gat uitmondt.

Klein-Brabant is ontstaan na  1650, toen de Oude Passageulepolder noordelijk deel werd herdijkt en 1652, toen de Sint Philipspolder werd drooggelegd.

Direct ten zuiden van Klein-Brabant bevond zich een bocht van de Passageule en dus de Passageule-Linie. In 1788 werd deze bocht als Nieuwe Passageulepolder ingepolderd.