Toeristisch Trefpunt Waterlandkerkje

Het nieuwe toeristisch trefpunt vormt de kern van het valorisatieproject in Waterlandkerkje en vergroot de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van het dorp. Het trefpunt biedt faciliteiten aan de vele fietsers en wandelaars die het dorp, knooppunt van diverse routes, aandoen. Het project is in nauw overleg met de inwoners, betrokken organisaties en de Stichting Oude Zeeuwse Kerken tot stand gekomen.

Contact met de landelijke omgeving
Het valorisatieplan gaat uit van de versterking van de belevingswaarde van Waterlandkerkje als historische kern. Daarbij zijn de sterke punten zoals de compacte historie, de hechte dorpscultuur, een mooie historische kerk en een aantrekkelijk dorpsplein, beter in de verf gezet. Het dorp is nu beter herkenbaar vanaf de doorgaande weg en staat meer in contact met de landelijke omgeving van de Generale Prins Willempolder en de Staats Spaanse Linies.

Lees meer: Toeristisch Trefpunt Waterlandkerkje

Presentatie valorisatie plan vrijdag 14 september in het dorpshuis

Op vrijdag 14 september om 19:30 uur wordt in het dorpshuis het valorisatieplan voor de kern Waterlandkerkje aan de inwoners gepresenteerd.

Wat is valorisatie?
Eén van de actiepunten van de Recreatievisie West Zeeuwsch-Vlaanderen is het verder opwaarderen van de kernen. Uitgangspunt is dat de karakteristieke eigenschappen van elke kern duidelijker naar voren moeten komen. Om de leefbaarheid te verbeteren voor de eigen inwoners en om aantrekkelijker te worden voor de toerist. Elke kern moet volgens de Recreatievisie een eigen gezicht krijgen. "Een gezicht" dat nauw aansluit bij het karakter van iedere kern. Want iedere kern in West Zeeuws-Vlaanderen heeft zijn eigen aardigheden.

Bewonerswensen
Het project Valorisatie is gestart in de voormalige gemeente Oostburg (het project werd toen ook wel "Sporentrek" genoemd). Het plan is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen en ideeën uit de dorpen zelf. De volgende kernen in de gemeente Sluis hebben dit valorisatieproces al doorlopen: Cadzand, Hoofdplaat, IJzendijke, Groede, Nieuwvliet-Dorp, Aardenburg en Eede. Voor Waterlandkerkje is hiertoe in de eerste helft van 2012 via een oproep in de Kerkje Koerier en de website waterlandkerkje.com een werkgroep samengesteld bestaande uit inwoners (waaronder een vertegenwoordiging van de dorpsraad), betrokken ambtenaar Tiny Maenhout en een stedenbouwkundige namens adviesbureau SpellerCo Meerding. De betrokken wethouder namens de gemeente Sluis is Jan Schaalje. Door stedenbouwkundige Ans Meerding werden alle wensen in een beeldend rapport samengevat. Dit rapport wordt op deze avond aan de bevolking van Waterlandkerkje gepresenteerd.

Lees meer: Presentatie valorisatie plan vrijdag 14 september in het dorpshuis