Toeristisch Trefpunt Waterlandkerkje

Het nieuwe toeristisch trefpunt vormt de kern van het valorisatieproject in Waterlandkerkje en vergroot de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van het dorp. Het trefpunt biedt faciliteiten aan de vele fietsers en wandelaars die het dorp, knooppunt van diverse routes, aandoen. Het project is in nauw overleg met de inwoners, betrokken organisaties en de Stichting Oude Zeeuwse Kerken tot stand gekomen.

Contact met de landelijke omgeving
Het valorisatieplan gaat uit van de versterking van de belevingswaarde van Waterlandkerkje als historische kern. Daarbij zijn de sterke punten zoals de compacte historie, de hechte dorpscultuur, een mooie historische kerk en een aantrekkelijk dorpsplein, beter in de verf gezet. Het dorp is nu beter herkenbaar vanaf de doorgaande weg en staat meer in contact met de landelijke omgeving van de Generale Prins Willempolder en de Staats Spaanse Linies.

Multifunctioneel gebruik
Waterlandkerkje lag al centraal in de verschillende wandel- en fietsnetwerken maar met het toeristisch trefpunt heeft het dorp de recreanten veel meer te bieden. Daarbij komt dat het toeristisch trefpunt het multifunctionele gebruik en bezoek aan de kerk bevordert. Naast de kerk is een service unit gebouwd in Zeeuwse stijl. Hier vinden fietsers en wandelaars een verkleedruimte, een verschoonruimte voor de kleintjes, een oplaadpunt voor fietsen, een waterkraan en een plek om even uit te rusten. Buiten is er een ‘onbemand openlucht gastenboek’ dat wacht op reacties van bezoekers van Waterlandkerkje. En de gasten kunnen even verpozen op de picknick gelegenheid gemaakt in authentieke stijl. Het project is tot stand gekomen door een intensieve bewonersparticipatie. De wensen van de bewoners zijn meegenomen in het plan. Het beheer wordt verzorgd door de bewoners onder regie van Stichting Oude Zeeuwse Kerken.

Wat is valorisatie?
Eén van de actiepunten van de Recreatievisie West Zeeuwsch-Vlaanderen is het verder opwaarderen van de kernen. Uitgangspunt is dat de karakteristieke eigenschappen van elke kern duidelijker naar voren moeten komen. Om de leefbaarheid te verbeteren voor de eigen inwoners en om aantrekkelijker te worden voor de toerist. Elke kern moet volgens de Recreatievisie een eigen gezicht krijgen. "Een gezicht" dat nauw aansluit bij het karakter van iedere kern. Want iedere kern in West Zeeuws-Vlaanderen heeft zijn eigen aardigheden. Cadzand, Hoofdplaat, IJzendijke, Groede, Nieuwvliet-Dorp, Aardenburg en Eede hebben het valorisatietraject al doorlopen.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Stimuleringsfonds Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Oude Zeeuwse Kerken.