Herinrichting Dorpshuis

Sociale voorzieningen
De sociale voorzieningen in Waterlandkerkje verdwijnen langzamerhand. Zo is de openbare basisschool gefuseerd met de basisschool in IJzendijke, met als gevolg de sluiting van de basisschool in Waterlandkerkje. Ook de peuterspeelzaal heeft haar deuren gesloten. Dit betekent voor de inwoners dat er nog maar één sociale voorziening over is, namelijk het dorpshuis, Om te voorkomen dat de leefbaarheid nog verder onder druk komt te staan, is het van belang dat deze laatste sociale voorziening blijft bestaan.

Dorpshuis
Het huidige dorpshuis bestaat uit twee aaneengesloten panden. De gemeente heeft aangegeven één van de twee panden te willen verkopen. Door het afstoten van dit pand moeten de overblijvende faciliteiten worden samengevoegd in het andere pand.

Rol KNHM 
De Dorpsraad heeft KNHM gevraagd ondersteuning te bieden bij het maken van een herinrichtingsadvies en het opstellen van een businesscase. KNHM begeleidt het hele proces, met technische ondersteuning vanuit ARCADIS. Lees meer over dit project op www.knhm.nl.