Stroopuit

Stroopuit is een buurtschap in de gemeente Sluis. De buurtschap ligt ten zuiden van Waterlandkerkje aan de "Stroopuit", onderdeel van de verbindingsweg tussen Waterlandkerkje en het Belgische dorp Waterland-Oudeman. Het ligt aan de Stroopuit kreek. Stroopuit bestaat uit een tiental huizen.

Gehuchten van Waterlandkerkje; liever Turks dan paaps

Tot de kleine gemeente Waterlandkerkje behoorden tot aan de opheffing in 1970 een tiental gehuchten, waaronder het aansprekende Turkeye. Hieronder informatie over enkele van deze kleine nederzettingen. 

 Turkeije

Dit schilderachtige gehucht ligt aan de weg Waterlandkerkje-IJzendijke. De naam herinnert aan de versterkingen Groot Turkeijen, Klein Turkeijen en Constantinopel, die prins Maurits hier liet aanleggen aan het begin van de zeventiende eeuw. Nederland genoot tijdens de Tachtigjarig Oorlog steun van Turkije in de strijd met Spanje. 

Watergeuzen droegen zilveren sieraden op hun kleren in de vorm van een halve maan waarop de tekst ‘Liever Turks dan Paaps’ was aangebracht. De tekst vloeit voort uit de gedachte dat  je beter van doen had met de islamitische Turken, omdat die andersdenkenden met rust lieten, mits zij belasting betaalden. Dit dan in tegenstelling tot de paus en de Spaanse koning die wilde heersen over het geweten, waardoor protestanten hun geloof niet in vrijheid mochten belijden.

Kinderen op de lagere school in IJzendijke kregen vroeger nog een mooi verhaal te horen van meester Cornelis. Turkeye was volgens hem ontstaan door de vestiging van watergeuzen in de streek, nadat zij Biervliet hadden veroverd. Inwoners van het toen nog Spaanse, en dus katholiek gebleven, IJzendijke noemden deze protestantse inwoners Turken, hetgeen dan de gevoelswaarde had van heidenen.

Lees meer: Gehuchten van Waterlandkerkje; liever Turks dan paaps