Bestuursleden

Ledenlijst

 

 

 

Voorzitter

Tonny Brugge

Stuerboutstraat 8

4508 AD

Waterland-kerkje

T 0117 455026

Secretaris

Vacant

 

 

Penning-meester

Patricia Roelse

Torontostraat 5
4508 AK 
Waterland-kerkje

T 0117 452206

Bestuurslid

Frans Dekker

Tersteijnstraat 3

4508 AM 

Waterland-

kerkje

T 0117 850923

 

 

Bestuurslid 

Remco Schanssema

Turkeijeweg 3

4508 NW 

Waterland-

kerkje

 

Doelstelling van de dorpsraad

De stichting heeft ten doel de behartiging van de algemene belangen van de inwoners van de kern Waterlandkerkje, zonder partij-politiek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het bundelen en organiseren van festiviteiten en b. bedoelde inwoners bij gemeente en andere instanties te vertegenwoordigen.