Provincie houdt na kritiek toch meer buslijnen overeind vanaf 2024

Het openbaar vervoer in de provincie Zeeland gaat flink op de schop.
Ook dorpsgenoten uit Waterlandkerkje zullen dit wellicht in de toekomst gaan merken.
Door een opmerking tijdens de Jaarvergadering zijn we deze plannen meer gaan volgen en houden we een vinger aan de pols.
Hieronder het artikel in tekst:
 
Bron: PZC/Rolf Bosboom
 
Provincie houdt na kritiek toch meer buslijnen overeind vanaf 2024

Enkele Zeeuwse buslijnen die na 2024 zouden worden geschrapt, lijken toch overeind te blijven.
Verder wordt de Bredabus mogelijk ingeruild voor een Roosendaalbus.
De opzet met buslijnen die allerlei dorpen aandoen, verdwijnt.
In plaats daarvan komen bussen die snel grote afstanden afleggen tussen centrale op- en overstapplekken (‘hubs’).
Daar sluit de bus aan op een fijnmazig systeem met onder meer flextaxi's, buurtbussen en deelauto's en -fietsen.
Het busplan is inmiddels definitief. Vrijdag is de aanbesteding in gang gezet.
Dat betekent dat vervoersbedrijven zich kunnen inschrijven.
In het najaar bepaalt de provincie welke onderneming vanaf medio december 2024 het busvervoer in Zeeland mag verzorgen.
Nu is dat Connexxion.

Nogal wat kritiek op eerdere versie

Een eerdere versie van het busplan was voorgelegd aan allerlei betrokken partijen, waaronder de gemeenten en het Overleg Platform Openbaar Vervoer.
Dat heeft nogal wat kritiek opgeleverd, omdat niet iedereen blij was met het verdwijnen van bepaalde buslijnen.
Daarom heeft de provincie toch weer een aantal lijnen in het plan opgenomen.
,,Als je het mij vrij vraagt, is het op basis van het aantal in- en uitstappers niet zo slim”, zegt gedeputeerde Harry van der Maas.
,,Maar tegelijkertijd snappen we ook dat we draagvlak voor onze plannen moeten hebben.”
Zo blijft lijn 56 (Vlissingen-Middelburg) toch bestaan. Die gaat vanaf eind volgend jaar Koudekerke ook aandoen.
Op verzoek van de gemeenten Kapelle en Reimerswaal blijft de lijn tussen Goes en Yerseke overeind.
Verder wordt bekeken of de bus tussen Terneuzen en Kloosterzande (lijn 10) kan blijven rijden.

Bredabus: Antwerpen of Breda

De Bredabus zou in eerste instantie nog maar tot Antwerpen gaan, waarna reizigers (vooral scholieren)
per trein verder moeten reizen. Nu wordt ook de optie bekeken om de bus naar Roosendaal te laten rijden, of net zoals nu naar Breda.
In het najaar moet duidelijk zijn wie de nieuwe vervoerder voor Zeeland wordt.
Die heeft dan een jaar de tijd om alles goed voor te bereiden. Een van de eisen is dat de snelle bussen in elk geval allemaal ‘schoon’ rijden,
dus emissieloos. Voor het scholierenvervoer (dat grotendeels intact blijft) en andere bussen geldt die voorwaarde vanaf 2030.
‘We hebben geen keuze’
De komende tijd lopen al allerlei proefprojecten in de provincie om ervaring op te doen met het nieuwe vervoerssysteem.
Gedeputeerde Van der Maas spreekt van ‘een spannende transitie’. ,,Maar wij en ook de experts geloven er heilig in. We hebben ook geen keuze.
Het huidige systeem functioneert onvoldoende en past niet bij een dunbevolkt gebied en de duurzaamheidsgedachte.”
 
Tevens is er een duidelijke animatie van hoe het streekvervoer er vanaf 2025 uit zal zien, KLIK HIER OM DEZE TE BEKIJKEN