Werkzaamheden eigen wijze zeemeermin gestart

Het project Eigen Wijs Landschap Waterlandkerkje wordt stap voor stap zichtbaar. Een gedeelte van de bewegwijzering van het ommetje is reeds aangebracht. Het zijn kleine groene bordjes met een rode pijl erop die meestal bevestigd zijn aan bestaande verkeerspalen. De tweede helft van het ommetje wordt binnenkort voorzien van bewegwijzering. Een medewerker van Stichting Landschapsbeheer Zeeland doet dit samen met een tweetal vrijwilligers.

Daarnaast zal de bewonersgroep "Eigen Wijs Landschap Waterlandkerkje" , bestaande uit Ronnie de Groote, Ronald Haemers, Conny Jansen, Arna Meesen, Frank Onghenae, Henk Tazelaar en Johan Faes met hulp van andere dorpsgenoten op zaterdag 17 september een picknickbank, een zeshoekige boombank en een tweetal bankjes op een aantal mooie plekjes langs het ommetje plaatsen. De wandeling voert ondermeer langs de Cathalijnestraat/Ketelaarstraat (toekomstige poel met beplanting), de Krommeweg/Liniedijk (uitkijkpunt Passaguele) , Molenweg/straat (langs beeldbepalend Kerkje en voormalige herberg "In den Koning"), P.C. Boutenstraat (dorpshuis en voormalig gemeentehuis van Waterlandkerkje), Turkeijeweg, Goudenpolder (uitkijkpunt polders) en via de Philipsweg/Cathalijnestraat weer terug op het Redouteplein. Maar op dit moment is natuurlijk de start van de werkzaamheden voor het plaatsen van het beeld Hildegonda het meest in het oog springend.  

Nadat de verleende omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, heeft Aannemingsbedrijf Leenhouts uit Oostburg de fundering uitgegraven en bouwhekken geplaatst. Hieraan voorafgaand heeft de bewonersgroep zaterdagmorgen 20 augustus bepaald waar het beeld Hildegonda moet komen te staan. Dat viel overigens niet mee. Als de werkzaamheden voor het plaatsen van het beeld volgens plan verlopen, moet het er vóór 20 september staan. Ook wordt er nabij het Redouteplein binnenkort een infobord geplaatst. Het bord is het startpunt van het Hildegonda Ommetje. Samen met de routefolder, die op dit moment in de maak is, kunt u tijdens het wandelen belangrijke informatie over Waterlandkerkje van toen en nu te weten komen. Ergens in oktober zal het ommetje en het beeld van Hildegonda officieel geopend worden. Meer informatie hierover volgt in september. Een aantal onderdelen worden waarschijnlijk pas na de opening gerealiseerd. Het gaat hier om het vervangen van een aantal nostalgische lantaarns op het Redouteplein en het aanleggen van een poel op de route van het ommetje nabij de hoek Ketelaarstraat/Philipsweg. Nog genoeg te doen dus.