Update Project Eigen Wijs Landschap

In oktober 2010 heeft de bewonersgroep van het Project Eigen Wijs Landschap Waterlandkerkje een start gemaakt met dit unieke project. In november 2010 is toen aangekondigd dat de ideeën bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) waren neergelegd en dat zij gingen kijken hoeveel er haalbaar zou zijn van de voorgelegde ideeën. Daarna is er veel gebeurd. Tijd dus voor een update.

De onderstaande ideeën zijn verder uitgewerkt door de bewonersgroep nadat SLZ had aangegeven dat ze binnen het project te realiseren zijn:

  1. Aanleggen van een ommetje (wandelroute)
  2. Aanleggen van een fietsroute
  3. Aanleggen van een waterpoel met beplanting (hoek Ketelaarstraat/Philipsweg)
  4. Plaatsen van een standbeeld van een zeemeermin (Redouteplein).
  5. Opknappen/vervangen van een tweetal oude straatlantaarns op het Redouteplein

De fietsroute wordt pas later opgepakt omdat we voorrang hebben gegeven aan de onderdelen die we zeker binnen de projectperiode (einddatum 30 juni ’11) (financieel) kunnen realiseren. De financiering van het project is rond. Mede dankzij een bijdrage van Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en een bijdrage vanuit het Rabobank Stimuleringsfonds. Samen met het projectgeld vanuit Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het IVN kunnen we het project grotendeels realiseren. Voor de aanleg van de waterpoel met beplanting wachten we nog op goedkeuring van de gemeente Sluis.  Hierover verwachten we binnen enkele weken uitsluitsel te krijgen. Voor het plaatsen van het standbeeld van de zeemeermin op het gras tegenover de bushalte is momenteel een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Bij goedkeuring van de aanvraag verwachten we eind augustus een start te maken met het plaatsen van het standbeeld. Het beeld is inmiddels aangekocht dus de start is gemaakt. Vóór 20 september 2011 dient het project te zijn uitgevoerd. Als het merendeel van het project is gerealiseerd, zal het project officieel worden afgerond. Via de bewonersgroep Project Eigenwijs Landschap en de dorpsraad hoort u hierover later meer!