Project Eigen Wijs Landschap

Zaterdagmorgen 2 oktober heeft de bewonersgroep van het Project Eigen Wijs Landschap de presentatie en de landschapswandeling gehad samen met Bram Coomans van IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie). Het was een leuke en gezellige morgen en gelukkig hadden we droog weer.

Volgens de methode Leesbaar Landschap hebben we ideeën verzameld en hiervan een opsomming gemaakt. Omdat de dorpsraad officieel initiatiefnemer is van het project, zijn de ideeën voorgelegd aan de dorpsraad ter goedkeuring. De dorpsraad heeft akkoord gegeven zodat de bewonersgroep het project verder kan oppakken. De ideeën zijn nu neergelegd bij SLZ (Stichting Landschapsbeheer Zeeland) die nu aan de slag gaan en kijken hoeveel er haalbaar is. Binnenkort zal SLZ de bewonersgroep hierover informeren. In de volgende edities van de Kerkje Koerier en via deze website worden de inwoners verder geïnformeerd over de ideeën en de haalbaarheid hiervan.