Nieuwe objectbewegwijzering

Foto: Johan Faes jr.

De dorpsraad is van mening dat het tijd is om de inwoners maar vooral ook de bezoekers te laten zien wat het kleine maar pittoreske Waterlandkerkje te bieden heeft. Het voorstel aan de gemeente Sluis om een tweetal bewegwijzeringspalen met handwegwijzers te plaatsen in het dorpshart, heeft ertoe geleid dat in de laatste week van oktober er twee nostalgische bewegwijzeringspalen zijn geplaatst.

Relatie met valorisatieplan
Waterlandkerkje is een veelzijdig dorp met een historische uitstraling. Om de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van de kern te vergroten voor zowel bewoners als bezoekers is er in 2012 een valorisatieproject gestart. Het plan omvat een versterking van de belevingswaarde van Waterlandkerkje als historische kern. Hierbij zijn bepaalde projecten en toekomstbeelden geformuleerd en geschetst waar de kern mogelijk naartoe kan groeien.

De sterke punten van Waterlandkerkje zijn de compacte historie, de hechte dorpscultuur, een mooi historische kerkje met daarnaast het Toeristisch Trefpunt, een aantrekkelijk dorpspleintje en sinds begin dit jaar de nieuwe speeltuin. De belangrijkste wensen/ideaalbeelden die naar voren zijn gekomen uit het valorisatieplan zijn het beeld van Waterlandkerkje vanaf de doorgaande weg herkenbaarder te maken, de relatie van het dorp met de landelijke omgeving te versterken, het dorpshart te verbeteren door de uitstraling van de openbare ruimte te vergroten en het meer zichtbaar maken van de geschiedenis in de kern. Het aanbrengen van een tweetal centraal geplaatste toeristische bewegwijzeringspalen in het dorpshart voor bezoekers aan de kern is hierbij een belangrijk middel.

 

Centraal knooppunt van wandel- en fietsroutes
Waterlandkerkje is een knooppunt van verschillende wandel- en fietsnetwerken. Waterlandkerkje biedt voldoende parkeermogelijkheden zodat wandelaars en fietsers goed kunnen starten vanuit deze plattelandskern. Om meer wandelaars en fietsers te trekken in het gebied is Waterlandkerkje onderdeel van het grensoverschrijdend wandelnetwerk. Hierbij zijn verschillende wandelroutes ontwikkeld in de omgeving van Waterlandkerkje. De routes staan direct of indirect allemaal in verbinding met elkaar. Waterlandkerkje lag al centraal in de verschillende wandel- en fietsnetwerken maar met het realiseren van het toeristisch trefpunt heeft het dorp de recreanten veel meer te bieden. Daarbij komt dat het toeristisch trefpunt het multifunctionele gebruik en bezoek aan de kerk bevordert. Naast de kerk is een service unit gebouwd in Zeeuwse stijl. Hier vinden fietsers en wandelaars een openbaar toilet, een verschoon ruimte voor de kleintjes, een oplaadpunt voor fietsen, een waterkraan en een plek om even uit te rusten. Buiten is er een ‘onbemand openlucht gastenboek’ dat verrassende reacties van bezoekers aan Waterlandkerkje oplevert. En de gasten kunnen even verpozen op de picknick gelegenheid gemaakt in authentieke stijl. Nu Waterlandkerkje steeds meer fungeert als knooppunt van wandel- en fietsroutes kan er ook een verbinding gemaakt worden met het dorp en haar voorzieningen met bijbehorende activiteiten. Hierbij valt te denken aan wandelen in het omliggende gebied gecombineerd met het bezoeken van een expositie in de kerk, een bezoek aan het speeltuintje, activiteiten in het dorpshuis of een bezoek aan de plaatselijke bistro In den Koning. Zodoende wordt de verblijfsfunctie in Waterlandkerkje voor bezoekers en recreanten ook versterkt. Het is dan ook van belang dat de aanwezige faciliteiten zichtbaar worden aangegeven zodat Waterlandkerkje nog meer geschikt is als knooppunt voor wandelaars, fietsers en overige recreanten, zodat de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de kern wordt versterkt. De onlangs geplaatste nostalgische bewegwijzeringspalen gaan daar ongetwijfeld aan bijdragen.