Het Flentrop orgel van Waterlandkerkje

Foto: Johan Faes jr.

Er zullen in ons land niet veel dorpskerken te vinden zijn waar een zo mooi Flentrop orgel te bewonderen valt als hier in Waterlandkerkje. We willen u het verhaal niet onthouden, hoe het orgel hier gekomen is.

Een wonder
Vroeger werd ook hier de gemeentezang begeleid op een harmonium. Nog vroeger gaf een voorzanger de toon aan. Wanneer het eerste harmonium kwam is niet meer bekend. Het harmonium dat hier tot 1988 stond was minstens het tweede. Toen was ons instrument zo oud en vermoeid dat het echt vervangen moest worden. Er werd een orgelfonds opgericht om geld in te zamelen voor een nieuw harmonium of een elektronisch orgel. Een tweedehands pijporgel was natuurlijk onze grootste wens, want dat heeft een langere levensduur, een beter geluid, en het ziet er gewoon veel mooier uit in een kerk. Maar het bleek al gauw dat een pijporgel ver buiten het financiële bereik van de gemeente zou liggen. Toen gebeurde er één van die wonderlijke en hoopgevende dingen, waaraan de geschiedenis van Waterlandkerkje rijk is. Reeds een paar maanden na de oprichting van het orgelfonds ging de vervulling van onze gebeden te boven (Ef. 3:20).


De Zusters van het Heilig Hart
In 1965 had de gezamenlijke industrie van de gemeente Sluiskil aan het kanaal van Gent naar Terneuzen een prachtig Flentrop orgel geschonken aan de kapel van het ziekenhuis van de Zusters van het Heilig Hart. Maar nu werd het ziekenhuis opgeheven wegens een fusie met het streekziekenhuis in Terneuzen. De ziekenhuiskapel werd dus ook niet meer gebruikt. De Zusters van het Heilig Hart zochten een waardige bestemming voor hun orgel. Er waren nog andere gegadigden, maar het bleek dat het orgel het best in Waterlandkerkje tot zijn recht zou komen. Zo kreeg de Hervormde gemeente van Waterlandkerkje voor de duur van zijn bestaan het orgel in bruikleen van de Rooms-Katholieke Zusters van het Heilig Hart.

Zaanse orgelbouwer
Het orgel werd in 1965 in opdracht gebouwd door de Zaanse orgelbouwer Flentrop. Voor de liefhebbers vermelden we hier de technische gegevens: het bestaat uit 1 manuaal met 6 registers en een aangehangen pedaal. De dispositie luidt als volgt: Holpijp 8’ ; Gedekt 8’ ; Octaaf 8’ ; Roerfluit 4’ ; Octaaf 2’ ; Cymbel I-II. Het systeem is mechanisch. De omvang van het klavier is C-f’’’ en van het pedaal klavier C-d’.