Provincie houdt na kritiek toch meer buslijnen overeind vanaf 2024

Het openbaar vervoer in de provincie Zeeland gaat flink op de schop.
Ook dorpsgenoten uit Waterlandkerkje zullen dit wellicht in de toekomst gaan merken.
Door een opmerking tijdens de Jaarvergadering zijn we deze plannen meer gaan volgen en houden we een vinger aan de pols.
Hieronder het artikel in tekst:
 
Bron: PZC/Rolf Bosboom
 
Provincie houdt na kritiek toch meer buslijnen overeind vanaf 2024

Enkele Zeeuwse buslijnen die na 2024 zouden worden geschrapt, lijken toch overeind te blijven.
Verder wordt de Bredabus mogelijk ingeruild voor een Roosendaalbus.
De opzet met buslijnen die allerlei dorpen aandoen, verdwijnt.
In plaats daarvan komen bussen die snel grote afstanden afleggen tussen centrale op- en overstapplekken (‘hubs’).
Daar sluit de bus aan op een fijnmazig systeem met onder meer flextaxi's, buurtbussen en deelauto's en -fietsen.
Het busplan is inmiddels definitief. Vrijdag is de aanbesteding in gang gezet.
Dat betekent dat vervoersbedrijven zich kunnen inschrijven.
In het najaar bepaalt de provincie welke onderneming vanaf medio december 2024 het busvervoer in Zeeland mag verzorgen.
Nu is dat Connexxion.

Nogal wat kritiek op eerdere versie

Een eerdere versie van het busplan was voorgelegd aan allerlei betrokken partijen, waaronder de gemeenten en het Overleg Platform Openbaar Vervoer.
Dat heeft nogal wat kritiek opgeleverd, omdat niet iedereen blij was met het verdwijnen van bepaalde buslijnen.
Daarom heeft de provincie toch weer een aantal lijnen in het plan opgenomen.
,,Als je het mij vrij vraagt, is het op basis van het aantal in- en uitstappers niet zo slim”, zegt gedeputeerde Harry van der Maas.
,,Maar tegelijkertijd snappen we ook dat we draagvlak voor onze plannen moeten hebben.”
Zo blijft lijn 56 (Vlissingen-Middelburg) toch bestaan. Die gaat vanaf eind volgend jaar Koudekerke ook aandoen.
Op verzoek van de gemeenten Kapelle en Reimerswaal blijft de lijn tussen Goes en Yerseke overeind.
Verder wordt bekeken of de bus tussen Terneuzen en Kloosterzande (lijn 10) kan blijven rijden.

Bredabus: Antwerpen of Breda

De Bredabus zou in eerste instantie nog maar tot Antwerpen gaan, waarna reizigers (vooral scholieren)
per trein verder moeten reizen. Nu wordt ook de optie bekeken om de bus naar Roosendaal te laten rijden, of net zoals nu naar Breda.
In het najaar moet duidelijk zijn wie de nieuwe vervoerder voor Zeeland wordt.
Die heeft dan een jaar de tijd om alles goed voor te bereiden. Een van de eisen is dat de snelle bussen in elk geval allemaal ‘schoon’ rijden,
dus emissieloos. Voor het scholierenvervoer (dat grotendeels intact blijft) en andere bussen geldt die voorwaarde vanaf 2030.
‘We hebben geen keuze’
De komende tijd lopen al allerlei proefprojecten in de provincie om ervaring op te doen met het nieuwe vervoerssysteem.
Gedeputeerde Van der Maas spreekt van ‘een spannende transitie’. ,,Maar wij en ook de experts geloven er heilig in. We hebben ook geen keuze.
Het huidige systeem functioneert onvoldoende en past niet bij een dunbevolkt gebied en de duurzaamheidsgedachte.”
 
Tevens is er een duidelijke animatie van hoe het streekvervoer er vanaf 2025 uit zal zien, KLIK HIER OM DEZE TE BEKIJKEN

Realisatie Vodafone zendmast Torontostraat 6

Burgemeester en wethouders van Sluis maakten in april 2022 bekend dat er een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een Vodafone zendmast aan de Torontostraat 6 te Waterlandkerkje. 

De bouw ervan is in oktober gestart. De zendmast is eind november geplaatst. Op dit moment (december 2022) is de zendmast nog niet geactiveerd. 

 

Foto: Johan Faes jr.

Nieuwe objectbewegwijzering

De dorpsraad is van mening dat het tijd is om de inwoners maar vooral ook de bezoekers te laten zien wat het kleine maar pittoreske Waterlandkerkje te bieden heeft. Het voorstel aan de gemeente Sluis om een tweetal bewegwijzeringspalen met handwegwijzers te plaatsen in het dorpshart, heeft ertoe geleid dat in de laatste week van oktober er twee nostalgische bewegwijzeringspalen zijn geplaatst.

Relatie met valorisatieplan
Waterlandkerkje is een veelzijdig dorp met een historische uitstraling. Om de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van de kern te vergroten voor zowel bewoners als bezoekers is er in 2012 een valorisatieproject gestart. Het plan omvat een versterking van de belevingswaarde van Waterlandkerkje als historische kern. Hierbij zijn bepaalde projecten en toekomstbeelden geformuleerd en geschetst waar de kern mogelijk naartoe kan groeien.

De sterke punten van Waterlandkerkje zijn de compacte historie, de hechte dorpscultuur, een mooi historische kerkje met daarnaast het Toeristisch Trefpunt, een aantrekkelijk dorpspleintje en sinds begin dit jaar de nieuwe speeltuin. De belangrijkste wensen/ideaalbeelden die naar voren zijn gekomen uit het valorisatieplan zijn het beeld van Waterlandkerkje vanaf de doorgaande weg herkenbaarder te maken, de relatie van het dorp met de landelijke omgeving te versterken, het dorpshart te verbeteren door de uitstraling van de openbare ruimte te vergroten en het meer zichtbaar maken van de geschiedenis in de kern. Het aanbrengen van een tweetal centraal geplaatste toeristische bewegwijzeringspalen in het dorpshart voor bezoekers aan de kern is hierbij een belangrijk middel.

Lees meer: Nieuwe objectbewegwijzering

Toeristisch Trefpunt Waterlandkerkje officieel geopend door wethouder Jan Schaalje

Zaterdagmiddag 1 maart 2014 om 14:30 uur heeft wethouder Jan Schaalje het Toeristisch Trefpunt Waterlandkerkje officieel geopend door het overhandigen van de sleutel aan Tonny Brugge, lid van de plaatselijke commissie Stichting Oude Zeeuwse Kerken in Waterlandkerkje. De wethouder kwam met zijn (accu)fiets uit Oostburg en heeft bij aankomst direct gebruik gemaakt van het nieuwe fiets oplaadpunt bij het Toeristisch Trefpunt in Waterlandkerkje. 

ANWB Fiestservicepunt
Naast de kerk is een service unit gebouwd in Zeeuwse stijl. Het Toeristisch Trefpunt Waterlandkerkje ligt centraal in de verschillende wandel- en fietsnetwerken maar met het toeristisch trefpunt heeft het dorp de recreanten veel meer te bieden. De ANWB Wegenwacht heeft er in samenwerking met het Toeristisch Trefpunt een rijwielhulpkist geplaatst. Het Toeristisch Trefpunt is dan ook een officieel ANWB Fietsservicepunt. Bij een ANWB Fietsservicepunt kunt u met behulp van de ANWB Rijwielhulpkist eenvoudige reparaties aan uw fiets zelf uitvoeren. Daarbij komt dat het toeristisch trefpunt het multifunctionele gebruik en bezoek aan de kerk bevordert. Hier vinden fietsers en wandelaars een verkleedruimte, een verschoonruimte voor de kleintjes, een oplaadpunt voor fietsen, een waterkraan en een plek om even uit te rusten. Buiten is er een ‘onbemand openlucht gastenboek’ dat wacht op reacties van bezoekers van Waterlandkerkje. En de gasten kunnen even verpozen op de picknick gelegenheid gemaakt in authentieke stijl.

Project mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Stimuleringsfonds Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis en Stichting Oude Zeeuwse Kerken. 
Het project is tot stand gekomen door een intensieve bewonersparticipatie. De wensen van de bewoners zijn meegenomen in het plan. Het beheer wordt verzorgd door de bewoners onder regie van Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Namens het Stimuleringsfonds van de Rabobank West Zeeuws-Vlaanderen werd de check van € 25.000,- overhandigd door Inge Faes-van de Calseijde, Rabobank ambassadeur voor de regio IJzendijke, Waterlandkerkje, Biervliet en Driewegen.

Duo Mandolino
Na de officiële opening was er ruimte voor ontmoeting met een drankje en hapje gevolgd door een sfeervol concertje van Duo Mandolino (onder andere Paganini en Händel).

 

Het verhaal van de 'Tiendpaal' in Waterlandkerkje

Een monument van een paal(tje)

Waterlandkerkje. Oorspronkelijk 't Kerkje. Dorp geworden in 1674. Rond een kerkje, gesticht door calvinistische bewoners van het gebied in 1669. Een direct gevolg van het vastleggen van de grens tussen de Staatse en de Spaanse Nederlanden in 1664. Het dorp ligt in Waterland, een gebied met meerdere grote en kleine inundatiekreken uit de Tachtigjarige Oorlog.

Het Redouteplein. De naam herinnert aan een bescheiden redoute of aarden verschansing, opgeworpen gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), op de plaats waar de dijken van drie Zuudzeepolders uit de eerste helft van de zestiende eeuw samenkomen: de Vrije polder, de Oude Passageulepolder en de Goudenpolder.

Daar staat hij. Op een zuinig grasveldje, dat aangelegd is op de kruin van de Vrijedijk. Tegen de achtergrond van een bruinrood bakstenen muurtje. Slank en rond. Met een vierkante kop. Zo'n 120 cm hoog. Een paal, gekapt uit Balegemse steen. Een zandsteen waarin de zandkorrels door de aanwezige kalk aan elkaar werden gehecht. De paal is afkomstig uit een versteende laag in de zandgroeven van Balegem, een plaats in Oost-Vlaanderen, ten zuiden van Gent. Deze geelgrijze steen is relatief zacht en daarom gemakklijk te bewerken. Het was dan ook de bouwsteen bij uitstek in grote delen van Vlaanderen in de Middeleeuwen. Door het hoge gehalte aan kalk heeft de Balegemse steen tegenwoordig veel te lijden van de luchtvervuiling en de zure regen. Er onstaat een donkere korst en er treedt gemakkelijk verwering op. Een teer paaltje in Waterlandkerkje. Op de vierkante kop van de paal staan twee inscripties. Ze zijn aangetast door de verwering, maar toch nog herkenbaar. Op de kant die naar het pleintje gekeerd is staat een wapenschild, met daarin drie sleutels. Symbool van de toegang tot het rijk der hemelen, waar Sint-Pieter waakt over de poort. Dat is het wapen van de Gentse Sint-Pietersabdij. Op de keerzijde staan de letters SB. Dat zijn de initialen van Sint-Baafs, de andere grote Gentse abdij.

Lees meer: Het verhaal van de 'Tiendpaal' in Waterlandkerkje