Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 17 maart 2017

Het was weer zover: de jaarlijkse dorpsraadvergadering. Zo’n 30 Kerkjenaren hadden hun makkelijke stoel verruild voor de vergaderstoel in het dorpshuis. Nadat we eerst allen van koffie en thee voorzien waren door de penningmeester – ja dat doet ze er ook nog bij – opende de voorzitter de vergadering met allen welkom te heten en in het bijzonder wethouder mevrouw Van de Vijver en vertegenwoordigers van de gemeente.

Er werd teruggeblikt op 2016. Een reeks van activiteiten passeerde de revue, waaronder het kernbezoek van de gemeente Sluis. De dorpsraad had dit ervaren als een mogelijkheid om een goed gesprek met de gemeentevertegenwoordigers te hebben over belangrijke zaken van het dorp.

Lees meer: Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 17 maart 2017
Foto: Johan Faes jr.

Verslag jaarvergadering dorpsraad

Op 18 maart jl. had de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering waarin zij het dorp informeert over de lopende zaken en terugblikt op het afgelopen jaar. Ook dit jaar was er weer een afvaardiging van de gemeenteraad aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en aanvullende informatie te geven waar nodig. Met ongeveer 35 aanwezige inwoners werd deze vergadering ongeveer net zo goed bezocht als vorig jaar. 

Opening
Na de opening door de voorzitter werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar. Hierbij lag de nadruk op de verschillende activiteiten die er georganiseerd zijn in 2015. Denk hierbij aan de Meerminnenfeesten, activiteiten rondom koningsdag, de puzzelrit, concerten en exposities in het kerkje. Maar ook aan de realisatie van de speeltuin die inmiddels druk gebruikt word door de jongere generatie Kerkjenaren. Het gemeentehuis staat inmiddels officieel te koop en er is een nieuwe bezetting voor de beheerstichting van het dorpshuis, die zichzelf heeft aangemeld. Ook de bollingcompetitie werd niet vergeten net als de nog steeds succesvolle ‘Stoofpot’ en de Kerkje Koerier.

Lees meer: Verslag jaarvergadering dorpsraad

Bestuursleden

Ledenlijst

 

 

 

Voorzitter

Tonny Brugge

Stuerboutstraat 8

4508 AD

Waterland-kerkje

T 0117 455026

Secretaris

Vacant

 

 

Penning-meester

Patricia Roelse

Torontostraat 5
4508 AK 
Waterland-kerkje

T 0117 452206

Bestuurslid

Frans Dekker

Tersteijnstraat 3

4508 AM 

Waterland-

kerkje

T 0117 850923

 

 

Bestuurslid 

Remco Schanssema

Turkeijeweg 3

4508 NW 

Waterland-

kerkje

 

Jaarvergadering Dorpsraad: terugkijken en vooruitblikken

Ongeveer dertig inwoners hebben vrijdagavond 11 november 2011 de jaarvergadering van de dorpsraad bezocht. Voorzitter van de dorpsraad Tonny Brugge stond stil bij de dit jaar gehouden dorpsraadactiviteiten en door secretaris Johan Faes werden plannen voor 2012 toegelicht. Namens de gemeente Sluis waren wethouder Almekinders en de toezichthouder Scherbeijn aanwezig. 

De eerste dorpsactiviteit van het jaar was traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis. Op 11 maart hebben we samen met de gemeente Sluis een opplusdag gehad. Tijdens deze dag werden er onder andere een aantal straatnaambordjes vervangen door nieuwe, is de dorpspomp opgeschilderd, struikjes geplant, bankjes voorzien van geverfde planken en op een aantal plaatsen oneffenheden in het trottoir hersteld. Alle leden van de dorpsraad, één inwoners en 4 gemeentewerkers waren er de hele dag mee in de weer.

Lees meer: Jaarvergadering Dorpsraad: terugkijken en vooruitblikken

Doelstelling van de dorpsraad

De stichting heeft ten doel de behartiging van de algemene belangen van de inwoners van de kern Waterlandkerkje, zonder partij-politiek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het bundelen en organiseren van festiviteiten en b. bedoelde inwoners bij gemeente en andere instanties te vertegenwoordigen.