Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 17 maart 2017

Het was weer zover: de jaarlijkse dorpsraadvergadering. Zo’n 30 Kerkjenaren hadden hun makkelijke stoel verruild voor de vergaderstoel in het dorpshuis. Nadat we eerst allen van koffie en thee voorzien waren door de penningmeester – ja dat doet ze er ook nog bij – opende de voorzitter de vergadering met allen welkom te heten en in het bijzonder wethouder mevrouw Van de Vijver en vertegenwoordigers van de gemeente.

Er werd teruggeblikt op 2016. Een reeks van activiteiten passeerde de revue, waaronder het kernbezoek van de gemeente Sluis. De dorpsraad had dit ervaren als een mogelijkheid om een goed gesprek met de gemeentevertegenwoordigers te hebben over belangrijke zaken van het dorp.

Lees meer: Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 17 maart 2017

Uitslag Nacht van 't Kerkje 2016

1  Patrick Dekker -
Matthijs Dieleman

0 Strafpunten

2  Herjan de Houck -
Mark Verhage

10 Strafpunten

3  Kevin Mornout -
Stefan de Vos

60 Strafpunten - 62,7km

4  Sjoerd v/d Wynckel - Marco de Reu

60 Strafpunten - 62,91km

5  Sarina Verhage -
An van Iwaarden

101 Strafpunten

6  Marian Dekker -
Willem Dekker

142 Stafpunten

7  Yoni de Jaeger -
Mieke van de Voorde

233 Stafpunten

8  Henno Verstraaten - Nelke Verstraaten

294 Strafpunten

9  Peter Mornout -
Kenny Mornout

312 Strafpunten

10  Goldy Lalonde -
Lina de Houck

488 Strafpunten

 

Speeltuin project "'t Kerkje Speelt" krijgt vorm

De afgelopen dagen is de Firma IJreka druk bezig geweest met het plaatsen van de speeltoestellen in Waterlandkerkje.

Nu moet er nog een paar dagen gewacht worden voordat het beton volledig is uitgehard. Nog een paar nachtjes slapen en dan kan de jeugd van Waterlandkerkje de speeltuin uitproberen. In de loop van volgende week zal ook de ondergrond verder worden aangevuld met snippers en tegen eind Februari wordt de beplanting geleverd. Zoals eerder aangekondigd wordt de speeltuin officieel geopend tijdens Koningsdag. 

In Kamperland werd het project uitgeroepen tot Zeeuwse winnaar. Waterlandkerkje dingt nu mee naar de landelijke titel 'De Gouden Pit van Nederland' die 28 maart 2015 wordt uitgereikt en hier is de gemeente Sluis natuurlijk erg trots op. 

Net als bij de provinciale wedstrijd kan het Nederlandse publiek ook nu hun stem uitbrengen via de website www.kernmetpit.nl op het project 'Speeltuin voor de jeugd van 't Kerkje!'. Hierbij een warme oproep om het project nogmaals te steunen en zoveel mogelijk mensen aan te sporen om te stemmen.

Foto: Johan Faes jr.

Verslag jaarvergadering dorpsraad

Op 18 maart jl. had de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering waarin zij het dorp informeert over de lopende zaken en terugblikt op het afgelopen jaar. Ook dit jaar was er weer een afvaardiging van de gemeenteraad aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en aanvullende informatie te geven waar nodig. Met ongeveer 35 aanwezige inwoners werd deze vergadering ongeveer net zo goed bezocht als vorig jaar. 

Opening
Na de opening door de voorzitter werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar. Hierbij lag de nadruk op de verschillende activiteiten die er georganiseerd zijn in 2015. Denk hierbij aan de Meerminnenfeesten, activiteiten rondom koningsdag, de puzzelrit, concerten en exposities in het kerkje. Maar ook aan de realisatie van de speeltuin die inmiddels druk gebruikt word door de jongere generatie Kerkjenaren. Het gemeentehuis staat inmiddels officieel te koop en er is een nieuwe bezetting voor de beheerstichting van het dorpshuis, die zichzelf heeft aangemeld. Ook de bollingcompetitie werd niet vergeten net als de nog steeds succesvolle ‘Stoofpot’ en de Kerkje Koerier.

Lees meer: Verslag jaarvergadering dorpsraad

Waterlandkerkje is 'Kern met Pit'

Met een speeltuin voor de jeugd heeft Waterlandkerkje zaterdagmiddag de titel 'Kern met Pit' gewonnen. In Kamperland werd het project uitgeroepen tot Zeeuwse winnaar. Waterlandkerkje dingt nu mee naar de landelijke titel 'De Beste Kern met Pit van Nederland' die 28 maart wordt uitgereikt.

Ouders
Tijdens de bijeenkomst in Kamperland werden alle projecten die waren uitgekozen in het zonnetje gezet. Waterlandkerkje won de titel met het project ’t Kerkje Speelt. Het is een plan voor een veilige, leuke en uitdagende buitenspeeltuin voor de jongeren uit het dorp. Behalve de speeltuin voor de jeugd moet het ook een plek worden voor ouders en andere dorpsbewoners om bij te praten. Naast de titel 'Kern met Pit'en een trofee heeft de Zeeuwse winnaar ook duizend euro gekregen.

Verbetering
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Die vereniging wil bewonersgroepen begeleiden bij verbetering van hun buurt, wijk of streek. De wedstrijd wordt al sinds 1978 georganiseerd. 

Bron: Omroep Zeeland (foto en artikel)