Oprichting krulbolvereniging "De Meermin"

Opening krulbol gebouw
De krulbol accommodatie van krulbolvereniging "De Meermin" in Waterlandkerkje is op zaterdag 10 september 1994 officieel in gebruik genomen. Toenmalig wethouder A. Rosendaal verrichtte de openingshandeling door een krulbol door de afgeplakte voordeur te bollen. De twee bolbanen werden door de aanwezige deskundigen direct uitgeprobeerd en de eerste reacties waren uitermate positief.

Inzet van vele vrijwilligers
De wethouder roemde de inzet van de vele vrijwilligers die aan de totstandkoming hebben meegewerkt. Daarna overhandigde hij Arnold de Wever, toenmalig voorzitter en initiatiefnemer, namens de gemeente een wandbord. De dorpsraad had voor de nieuwe bolvereniging een koperen bel voor aan de gezellige bar in petto. Daarna volgde de openingsreceptie waar ongeveer 150 belangstellenden van allerlei instanties, collega bolclubs en inwoners van Waterlandkerkje aanwezig waren.

Biljartclub "De Pomerans"
Het dorpscafe was verdwenen en werd er gezocht naar een nieuw onderkomen voor kaarters, biljarters enzovoort. Dit werd uiteindelijk gerealiseerd door de bouw van een eigen verenigingsgebouw en het oprichten van een eigen vereniging: Krulbolvereniging "De Meermin". Initiatiefnemer Arnold de Wever had diverse mensen benaderd die bekend waren met het krulbolspel. Mario Wieme heeft samen met de vele andere vrijwilligers de twee banen aangelegd en in het begin onderhouden. Het verenigingsgebouw is kort daarna tevens het onderkomen geworden van de nieuw opgerichte biljartvereniging "De Pomerans".

Eerste bestuur
Het allereerste bestuur van "De Meermin" bestond uit: Arnold de Wever, Cees van Oostrum, Theo Tazelaar, François de Muijnk en Mike Jansen. Sinds de opening kent "De Meermin" 2 ere-leden: Arsene de Jonge en Cor Bron. Krulbolvereniging "De Meermin" wordt geheel gerund door vrijwilligers: bestuur, bar, schoonmaak, bollingen en alle activiteiten. Deze vereniging hecht meer belang aan het plezier dan aan het fanatieke krulbolspel.

Krulbolvereniging De Meermin

Eeuwenoude traditie

Voor Zeeland is het heel bijzonder. Met het krulbollen heeft de eerste Zeeuwse traditie een plaats gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Niet iedere Nederlander zal deze Zeeuws-Vlaamse volkssport onmiddellijk thuis kunnen brengen. In Zeeuws-Vlaanderen is het echter, net als in het aangrenzende Vlaanderen, een populaire volkssport die in verenigingsverband beoefend wordt. De geschiedenis van het populaire bolspel gaat terug tot in de middeleeuwen en is verwant aan sporten als kolven, beugelen en klootschieten. Bolspelen zoals het krulbollen werden rond 1300 in heel Europa gespeeld, onder meer in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. In Nederland werden ze in de zeventiende eeuw in beeld gebracht door beroemde schilders als Adriaen van Ostade.

Zeven verenigingen
In Zeeuws-Vlaanderen wordt het krulbollen in verenigingsverband op zeven verschillende plekken beoefend. De krulbolverenigingen hebben beeldende namen, zoals De Ware Vrienden in Aardenburg, Raak tegen Staak in Oostburg, Molenzicht in IJzendijke, Ons Genoegen in Sas van Gent, de Meermin in Waterlandkerkje en Arjoan in Breskens. 

Lees meer: Krulbolvereniging De Meermin