Goed nieuws over ons dorpshuis!

Zet 18 november 20.00 uur in uw agenda en kom naar het dorpshuis!

Want: de dorpshuisfunctie blijft in het dorpshuisgebouw en het gebouw wordt opgeknapt!

Ons college van B&W heeft op 11 oktober besloten om een budget vrij te maken om met het opknappen te kunnen beginnen. Er wordt door de gemeente nu niet langer meer gezocht naar alternatieve plekken voor de dorpshuisfunctie in ons dorp. Er komt meer samenwerking tussen kerk, bolbaan en dorpshuis, maar het dorpshuis gaat niet weg. Wij – beheersstichting dorpshuis - zijn daar heel blij mee, want het begin is er, we kunnen weer verder.

Lees meer: Goed nieuws over ons dorpshuis!
Foto: Johan Faes jr.

Dorpshuis Waterlandkerkje

Het dorpshuis in Waterlandkerkje is het hart van het dorp. Het is een ontmoetingsplaats, onderdak voor het verenigingsleven en van diverse maatschappelijke initiatieven. Het dorpshuis bestaat dankzij vrijwilligers. Zo houden we ons dorp leefbaar. 

Zo wordt het dorpshuis onder andere gebruikt als vergaderruimte, voor verenigings-, sport- en dorpsactiviteiten en verhuur aan particulieren. Het dorpshuis bestaat uit een aantal ruimten welke afzonderlijk te huren zijn.

Zo is er de grote theaterzaal met podium en muziekinstallatie, prima geschikt als locatie voor onder andere het vieren van een feestje, het uitvoeren van een sportevenement of de uitvoering van een toneelvereniging (maximaal 100 personen). Aangrenzend aan deze grote zaal is een in 2009 volledig vernieuwde keuken voorzien van koelkast, stromend koud- en warm water, kookplaat en er is een vaatwasmachine beschikbaar.

Lees meer: Dorpshuis Waterlandkerkje

Ons dorpshuis

Misschien denkt u dat de ontwikkelingen rond ons dorpshuis in de zomerperiode hebben stilgelegen? Nee, integendeel: ze zijn de hele zomer doorgegaan en zijn dus nog steeds in volle gang.

Er worden gesprekken gevoerd met iedereen die ons kan adviseren, en ook zijn we de mogelijkheden voor een Europese subsidie aan het verkennen. We hebben overlegd met de vrijwilligers van ’t kerkje en van de bolbaan om te kijken of we samen sterker kunnen staan. De nieuwe wethouder is ook aan het kijken naar mogelijkheden die de gemeente ziet voor de dorpshuisfunctie in ons dorp. Als bestuur van de beheersstichting dorpshuis Waterlandkerkje knokken wij er nog steeds voor om ons dorpshuis van nu te laten verbouwen en aan te passen voor een actieve toekomst en wij zien dat nog steeds heel erg zitten. De uitslag van de enquête van het voorjaar was duidelijk: er is al te veel weg. We kunnen ons dorpshuis daarom niet ook nog missen. We hebben tenminste één gemeenschappelijke plek nodig, een plek die voor iedereen en voor alle dorpsfuncties toegankelijk is, om de leefbaarheid van ons dorp te behouden. 

Teamlid?
Deze zomer heeft Willy de Houck aangegeven geen beheerder meer te willen zijn van ons dorpshuis. Wij vinden dat heel jammer, want Willy is voor velen jarenlang het vertrouwde gezicht geweest van ons dorpshuis en daar zijn we hem dankbaar voor. De functie moeten we dus met een nieuw iemand gaan invullen. We zijn dus waarschijnlijk op zoek naar JOU! 

Lees meer: Ons dorpshuis

We willen ons dorpshuis behouden voor de komende jaren en hoe krijgen we dat voor elkaar?

De stelling van de dorpsraad is: we willen ons dorpshuis behouden voor Waterlandkerkje en haar bewoners. En naar vermogen doen ze er, al jaren, veel aan om dat voor elkaar te krijgen.

Een van die acties van de dorpsraad was de heer Cok Balkestein uit Oostdijk uitnodigen om te komen vertellen hoe de dorpsraad in Oostdijk (Zuid-Beveland) het voor elkaar gekregen heeft om een ontmoetingspunt annex winkel, restaurant (terug) te krijgen in hun dorp.  14 September was hij te gast in het dorpshuis en vertelde over de trektocht in Oostdijk om zover te komen. 

Lees meer: We willen ons dorpshuis behouden voor de komende jaren en hoe krijgen we dat voor elkaar?

Stand van zaken dorpshuis

Graag houdt de stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rond het dorpshuis. De beheersstichting heeft de afgelopen periode hard gewerkt. Bij velen zijn we langs geweest om te vragen naar hoe belangrijk u het vindt dat er een dorpshuis blijft.

We zijn bij 106 adressen langs geweest met onze vragen. We hebben alle verzamelde gegevens verzameld in een rapport. Dat rapport hebben we besproken met wethouders en we hebben het ook naar de gemeenteraadsleden gestuurd. Ter informatie. Het leek ons goed als onze bestuurders weten hoeveel energie er in Waterlandkerkje is, niet alleen voor het dorpshuis. 75 % van de ondervraagden vindt het belangrijk dat het dorpshuis er blijft. Meer dan de helft van die mensen hebben aangegeven dat we langs mogen komen als we hulp nodig hebben. En dat is heel positief, want als je naar de leeftijdsopbouw van ’t Kerkje kijkt, dan hebben we veel jeugd en veel ouderen, en kunnen we dus niet van iedereen verwachten dat hij of zij de schouders er daadwerkelijk onder kan zetten. Wij, als beheersstichting, zijn heel blij met die uitkomst, want dat betekent dat we een soort ‘opdracht’ van het dorp hebben gekregen, en dus niet alleen maar aan de slag zijn omdat wij het zelf ‘leuk’ vinden. 

Wat staat er nog meer in het rapport?
We hebben draagvlak, energie en ideeën gevonden. We kregen ook complimenten voor de manier waarop we u de vragen hebben gesteld. Dat zullen we dus – als er een volgende keer komt - een volgende keer weer op die manier doen.

Lees meer: Stand van zaken dorpshuis