Stand van zaken dorpshuis

Graag houdt de stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rond het dorpshuis. De beheersstichting heeft de afgelopen periode hard gewerkt. Bij velen zijn we langs geweest om te vragen naar hoe belangrijk u het vindt dat er een dorpshuis blijft.

We zijn bij 106 adressen langs geweest met onze vragen. We hebben alle verzamelde gegevens verzameld in een rapport. Dat rapport hebben we besproken met wethouders en we hebben het ook naar de gemeenteraadsleden gestuurd. Ter informatie. Het leek ons goed als onze bestuurders weten hoeveel energie er in Waterlandkerkje is, niet alleen voor het dorpshuis. 75 % van de ondervraagden vindt het belangrijk dat het dorpshuis er blijft. Meer dan de helft van die mensen hebben aangegeven dat we langs mogen komen als we hulp nodig hebben. En dat is heel positief, want als je naar de leeftijdsopbouw van ’t Kerkje kijkt, dan hebben we veel jeugd en veel ouderen, en kunnen we dus niet van iedereen verwachten dat hij of zij de schouders er daadwerkelijk onder kan zetten. Wij, als beheersstichting, zijn heel blij met die uitkomst, want dat betekent dat we een soort ‘opdracht’ van het dorp hebben gekregen, en dus niet alleen maar aan de slag zijn omdat wij het zelf ‘leuk’ vinden. 

Wat staat er nog meer in het rapport?
We hebben draagvlak, energie en ideeën gevonden. We kregen ook complimenten voor de manier waarop we u de vragen hebben gesteld. Dat zullen we dus – als er een volgende keer komt - een volgende keer weer op die manier doen.

Lees meer: Stand van zaken dorpshuis

Herinrichting Dorpshuis

Sociale voorzieningen
De sociale voorzieningen in Waterlandkerkje verdwijnen langzamerhand. Zo is de openbare basisschool gefuseerd met de basisschool in IJzendijke, met als gevolg de sluiting van de basisschool in Waterlandkerkje. Ook de peuterspeelzaal heeft haar deuren gesloten. Dit betekent voor de inwoners dat er nog maar één sociale voorziening over is, namelijk het dorpshuis, Om te voorkomen dat de leefbaarheid nog verder onder druk komt te staan, is het van belang dat deze laatste sociale voorziening blijft bestaan.

Dorpshuis
Het huidige dorpshuis bestaat uit twee aaneengesloten panden. De gemeente heeft aangegeven één van de twee panden te willen verkopen. Door het afstoten van dit pand moeten de overblijvende faciliteiten worden samengevoegd in het andere pand.

Rol KNHM 
De Dorpsraad heeft KNHM gevraagd ondersteuning te bieden bij het maken van een herinrichtingsadvies en het opstellen van een businesscase. KNHM begeleidt het hele proces, met technische ondersteuning vanuit ARCADIS. Lees meer over dit project op www.knhm.nl.