Werkzaamheden eerste fase in volle gang

Op donderdag 9 november is Leenhouts' Aannemings-Bedrijf B.V. gestart met de eerste fase van de uitvoering van de renovatie van het dorpshuis.

De werkzaamheden van de eerste fase betreffen de vervanging van de kozijnen aan de voorgevel en de ingang met kozijn bij de mindervaliden ingang. Er is bewust voor gekozen om de kozijnen in het kleine zaaltje niet te vervangen, omdat in een later stadium daar twee openslaande deuren voorzien zijn. Het zou dus zonde zijn om daar nu nieuwe kozijnen te laten plaatsen, die er later dan weer uit moeten. De hoofdingang is begroot voor een latere fase. Dit omdat er keuzes gemaakt moesten worden in verband met het overschrijden van het beschikbare budget voor de eerste fase, namelijk € 50.000,-.

De werkzaamheden van fase twee worden gepland zodra de benodigde financiering hiervoor geborgd is. De start van de tweede fase is mede afhankelijk van de toezeggingen van financiële bijdragen van aangeschreven fondsen. De verwachting is dat begin januari 2018 hierover meer bekend is.

Lees meer: Werkzaamheden eerste fase in volle gang

Het gaat nu dan toch echt gebeuren...

Eerste fase

De eerste fase van de verbouwing van ons dorpshuis gaat van start. Kozijnen en ramen worden vervangen door kunststof exemplaren, voorzien van dubbel glas. Leenhouts’ Aannemings-Bedrijf b.v. zal in week 44/45 (eind oktober/begin november) starten met de werkzaamheden.

Beperken overlast

Uiteraard wordt er alles aan gedaan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Omwonenden zullen voornamelijk ‘werk’-geluiden horen als zagen, boren en slopen. De huurders zullen met een rolsteiger rekening moeten houden aan de binnenzijde en eventueel wat extra stof. Wat de aannemer betreft kan iedereen gewoon gebruik blijven maken van het dorpshuis. Wel zal er zichtbaar zijn dat er gewerkt wordt.

Als alles volgens planning verloopt, zal alles na ongeveer drie weken klaar zijn.

 

We willen ons dorpshuis behouden voor de komende jaren en hoe krijgen we dat voor elkaar?

De stelling van de dorpsraad is: we willen ons dorpshuis behouden voor Waterlandkerkje en haar bewoners. En naar vermogen doen ze er, al jaren, veel aan om dat voor elkaar te krijgen.

Een van die acties van de dorpsraad was de heer Cok Balkestein uit Oostdijk uitnodigen om te komen vertellen hoe de dorpsraad in Oostdijk (Zuid-Beveland) het voor elkaar gekregen heeft om een ontmoetingspunt annex winkel, restaurant (terug) te krijgen in hun dorp.  14 September was hij te gast in het dorpshuis en vertelde over de trektocht in Oostdijk om zover te komen. 

Lees meer: We willen ons dorpshuis behouden voor de komende jaren en hoe krijgen we dat voor elkaar?

Goed nieuws over ons dorpshuis!

Zet 18 november 20.00 uur in uw agenda en kom naar het dorpshuis!

Want: de dorpshuisfunctie blijft in het dorpshuisgebouw en het gebouw wordt opgeknapt!

Ons college van B&W heeft op 11 oktober besloten om een budget vrij te maken om met het opknappen te kunnen beginnen. Er wordt door de gemeente nu niet langer meer gezocht naar alternatieve plekken voor de dorpshuisfunctie in ons dorp. Er komt meer samenwerking tussen kerk, bolbaan en dorpshuis, maar het dorpshuis gaat niet weg. Wij – beheersstichting dorpshuis - zijn daar heel blij mee, want het begin is er, we kunnen weer verder.

Lees meer: Goed nieuws over ons dorpshuis!

Stand van zaken dorpshuis

Graag houdt de stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rond het dorpshuis. De beheersstichting heeft de afgelopen periode hard gewerkt. Bij velen zijn we langs geweest om te vragen naar hoe belangrijk u het vindt dat er een dorpshuis blijft.

We zijn bij 106 adressen langs geweest met onze vragen. We hebben alle verzamelde gegevens verzameld in een rapport. Dat rapport hebben we besproken met wethouders en we hebben het ook naar de gemeenteraadsleden gestuurd. Ter informatie. Het leek ons goed als onze bestuurders weten hoeveel energie er in Waterlandkerkje is, niet alleen voor het dorpshuis. 75 % van de ondervraagden vindt het belangrijk dat het dorpshuis er blijft. Meer dan de helft van die mensen hebben aangegeven dat we langs mogen komen als we hulp nodig hebben. En dat is heel positief, want als je naar de leeftijdsopbouw van ’t Kerkje kijkt, dan hebben we veel jeugd en veel ouderen, en kunnen we dus niet van iedereen verwachten dat hij of zij de schouders er daadwerkelijk onder kan zetten. Wij, als beheersstichting, zijn heel blij met die uitkomst, want dat betekent dat we een soort ‘opdracht’ van het dorp hebben gekregen, en dus niet alleen maar aan de slag zijn omdat wij het zelf ‘leuk’ vinden. 

Lees meer: Stand van zaken dorpshuis