Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 2018

Alle kerkjenaren hadden ruim voor 16 maart een uitnodiging in de bus gekregen om de jaarvergadering van de dorpsraad bij te wonen. Aardig wat mensen hadden de kou getrotseerd om aanwezig te zijn. Want koud was het. Des te fijner was het om binnen te komen in de heerlijk verwarmde zaal van het dorpshuis. De eerste fase renovatie, het vernieuwen van de kozijnen en ramen, had duidelijk effect. Iets over half acht nam voorzitter dhr. Tonny Brugge het woord. Maar niet voordat alle aanwezigen voorzien waren van koffie, thee of 'een frisje' en een schaaltje heerlijke koekjes. 

De aanwezigen werden hartelijk verwelkomd, in het bijzonder wethouder mevr. Chris van Vijver en ambtenaar dhr. Rudi Cornelis. Achter de tafel had de dorpsraad plaatsgenomen: dhr. Tonny Brugge - voorzitter, mevr. Patricia Roelse - penningmeester, dhr. Frans Dekker - bestuurslid en dhr. Remco Schanssema - bestuurslid. 

 

Na het welkomstwoord werd de eerste fase van de renovatie van het dorpshuis belicht door dhr. Francois de Muijnk, voorzitter van het bestuur van de Stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje. Uitgebreid werd stilgestaan bij de plannen voor de renovatie en wat er in de toekomst hopelijk nog te realiseren is, zoals het opknappen van de buitengevel. Met beelden werd getoond wat de volgende fase kan worden, afhankelijk wat het financiële draagvlak zal zijn. De ontwikkelingen rond het dorpshuis vindt u hier op deze website. De drijvende krachten van de beheerstichting zijn dhr. Francois de Muijnk, dhr. Robin Lie, dhr. Patrick Dekker, dhr. Matthijs Dieleman en mevr. Ankie Feldbrugge, die samen onophoudelijk volhardend bezig zijn om zoveel mogelijk plannen mogelijk te maken. Enkele Kerkjenaren denken actief met hen mee. Uit de zaal nog wat tips om de financiën nog wat te spekken: een aanvraag doen bij de BankGiro Loterij en/of de Vriendenloterij. 

Op de agenda stond tevens een terugblik op 2017, met onder andere het Koningsbollen, de Nacht van 't Kerkje, en zeker niet te vergeten, de Meerminnefeesten met films en foto's uit de 'oude doos'. Last but not least de Nieuwjaarsborrel deze keer toch weer zo'n 45 personen, die onder het genot van een glaasje 'bubbels' elkaar weer het allerbeste wensten. 

Het financieel jaarverslag was een hamerstuk. De kascommissie had gecontroleerd en goed bevonden. Mevr. Area van Oostrum monde de kascommissie trad af en tijdens de vergadering hebben mevr. Ester van de Wouw en mevr. Yoni de Jaeger toegezegd de volgende kascontrole voor hun rekening te nemen.