Update ontwikkelingen dorpshuis

De laatste twee jaar heeft zowat iedereen in het dorp meegeleefd met de toekomst van ons dorpshuis. Graag willen we dat u blijft meeleven, daarom willen we u wat vertellen over de stand van zaken, en laten zien waar we op dit moment over nadenken.

1. We hadden al een renovatieplan met bouwtekeningen, maar dat plan was wel erg rigoureus en duur. Weet u nog? Zelfs het podium kwam aan de andere kant van de zaal terecht...

2. We kwamen huis aan huis langs om u te vragen hoe belangrijk het dorpshuis voor u is, en of u wilde meewerken om het op te knappen.

3. We nodigden alle Kerkjenaren uit om ons te vertellen hoe zij het dorpshuis het liefst opgeknapt zagen. Dat was anderhalf jaar geleden, in november, bij een bijeenkomst hier in het dorpshuis.

4. Achter de schermen zocht het bestuur van de beheerstichting intensief naar geld, om zoveel mogelijk wensen te kunnen uitvoeren. 

 

Dat lukte niet altijd: 

• We vroegen Europees en provinciegeld aan, maar dat werd niets. We hebben er enorm veel tijd in gestoken en het was zo frustrerend dat we zelf de stekker uit de aanvraag hebben gestoken

• Het Rabobank Stimuleringsfonds had net haar voorwaarden voor subsidies gewijzigd, waardoor onze aan vraag niet werd toegekend (eerst was de voorwaarde dat het voor leefbaarheid was, nu is dat economie en innovatie en dat slaat niet echt op dorpshuizen)

• Er loopt nog een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, voor podium, verduistering, geluid en licht. Hopelijk wordt de uitkomst daarvan positief. 

Maar het lukte gelukkig toch ook wel: 

• De KNHM en Arcadis blijven ons steunen met adviezen en bouwplannen. Twee adviseurs van KNHM stoppen als vrijwilliger veel tijd en energie in ons dorpshuis.

• Het VSB-fonds geeft het dorpshuis €25.000 opknapgeld. 

• Het Oranjefonds heeft €40.000 toegezegd. 

• De gemeente ging al aan de slag met het achterstallig onderhoud – dat zien we onder meer in de nieuwe ramen en de nieuwe achterdeur. 

o De gemeente zegde ons naast het achterstallig onderhoud nog €50.000 extra toe. 

o We hebben zelf ook nog een bescheiden potje.

Dat betekent dat er vanaf nu een bouwbudget van zo’n €120.000 is!

5. Toen we zeker wisten dat er al íets van geld beschikbaar zou komen, nodigden we in januari de architect van Arcadis opnieuw uit. Samen met ons heeft hij gekeken welke wensen van de Kerkjenaren konden worden uitgevoerd. De architect maakte een nieuwe schets, die we vanavond graag willen laten zien.

En nu? 

Omdat de gemeente eigenaar is van het pand, gaat de gemeente onze laatste schetsen nu doorrekenen, en daarna kunnen we samen met de gemeente beslissingen nemen over hoe het gaat worden. We zullen keuzes moeten maken, want niet alles zal kunnen. We kijken hoever we kunnen komen.

We hopen, dat we vóór de zomer de plannen kunnen afronden, taken kunnen verdelen en aanbesteden en dan na de zomer beginnen met de werkzaamheden. Laten we zeggen dat het mooi zou zijn, als we de Nieuwjaarsborrel 2019 met ons allen, hier, in een prachtig opgeknapt dorpshuis kunnen organiseren!

We hebben het al vaker genoemd: voor ons dorpshuis is samenwerking nodig. We moeten het SAMEN doen.

Daarom hebben we een paar Kerkjenaren die het dorpshuis al jaren goed kennen, gevraagd om mee te denken bij de plannen. En... waarschijnlijk komen we ook nog bij u aankloppen voor hulp in een of andere vorm.

We zijn blij dat u zo achter ons dorpshuis staat en dat u mee blijft leven. Samen maken we er een écht gezellig, eigentijds, multifunctioneel en gastvrij dorpshuis van.